© 2021 Demeulenaere bvba

Disclaimer

Ons maatschappelijk adres is 8810 Lichtervelde, Oude Bruggeweg, 40 E.
Ons ondernemings- & btw-nummer BE 0440.250.435.
Door deze website te bezoeken gaat u meteen automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.

Copyrights

De bezoeker van deze website mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud, kan de auteur(s) niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van alle mogelijke informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij BVBA Demeulenaere. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen in éénder welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur(s).

In het algemeen wordt de inhoud en vormgeving van deze website beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van deze website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door intrusie, reproductie, namaak of aftapping. Elke aantasting van deze rechten geeft van rechtswege reeds aanleiding tot minstens een dwangsom van 5.000,00 EUR per kalenderdag zolang de aantasting duurt, hetzij geheel hetzij ten dele, en dit onverminderd het recht bijkomend schadevergoeding te vorderen.

Privacybeleid

BVBA Demeulenaere respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.
Wij kunnen de informatie die u ons geeft, onder meer gebruiken om u door middel van periodieke nieuwsbrieven via e-mails op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren. Insight Media geeft u steeds de ruime mogelijkheid deze informatie en nieuwsbrieven niet (meer) te ontvangen.

Indien u uw gegevens wil aanpassen, verbeteren of laten verwijderen, dan kan u dat doen door het versturen van een e-mail naar

Disclaimer

Wij kunnen op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, nevenschade of gevolgschade, of om het even welke andere schade die zou in verband kunnen gebracht worden met het bestaan en/of de inhoud van deze website, met de inhoud van de door ons verstuurde e-mails en nieuwsbrieven en voor het eventueel meesturen van computervirussen, zelfs bij zware fout, en ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van contractuele of quasi-delictuele aard zou kunnen zijn.
Home | Te huur | Te koop | Doe het zelf | Fotogalerij | Contacteer ons | Disclaimer